Εξωτερικό Αυτοκόλλητο Σήμα ”Baby On Board!” Dovadi

Εξωτερικό Αυτοκόλλητο Σήμα ”Baby On Board!” Dovadi

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εξωτερικό Αυτοκόλλητο Σήμα “Baby On Board!” Dovadi

  • Εξωτερικό Αυτοκόλλητο Σήμα ”Baby on Board!”
  • Διαστάσεις: 17 x 17 cm.