Εξωτερικό Αυτοκόλλητο Σήμα ”Baby On Board!” Dovadi

Εξωτερικό Αυτοκόλλητο Σήμα ”Baby On Board!” Dovadi

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εξωτερικό Αυτοκόλλητο Σήμα ”Baby On Board!” Dovadi

• Εξωτερικό Αυτοκόλλητο Σήμα ”Baby on Board!”
• Διαστάσεις: 17 x 17 cm.